Hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitimi ile temek ilk yardım eğitimi görmüş ve eğitim sonunda başarılı olan kişilerdir.Bunlar; havuzda güvenliği sağlamaya, harici kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya su üstü arama kurtarma ile ilk yardım uygulamalarını Federasyonun eğitim standartları ve programı çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur.

 

Yukarı