2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununa dayalı olarak yürürlüğe girmiş bulunan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli tesislerin özellikle yüzme havuzlarında turistlerin can güvenliklerini sağlamak amacıyla cankurtaran bulundurma zorunlulukları bulunmaktadır. Karaman Cankurtaran Eğitimi için, eğitimlerimize katılabilirsiniz.

Diğer taraftan sportif amaçlı sualtı ve su üstü sportif faaliyette bulunacak işletmelerin bu faaliyetlerde cankurtaran bulundurması gerekmektedir. Ayrıca Mavi Bayraklı plaj ve işletmelerde cankurtaran bulundurulması zorunludur.

Bu nedenle Gerek Turistik tesislerin, gerekse su altı, su üstü sportif faaliyette bulunacak işletmelerin, gerekse Mavi Bayraklı plaj ve işletmelerin cankurtaran ihtiyacını karşılamak amacıyla Merkezimizde düzenli aralıklarla Cankurtaran Kursları düzenlenmektedir.

Karaman Cankurtaran Kursu
Karaman Cankurtaran Kursları
Karaman Cankurtaran Belgesi

 

Yukarı